//
you're reading...

Catatan Harian

Projek Akhir MJeni – Risang Baskara

Berikut ini adalah dokumentasi laporan projek akhir mata kuliah MJeni dari mahasiswa Risang Baskara yang mengambil materi basic english yang dikemas dalam sebuah aplikasi dalam handphone yang diberi judul “English is Fun”.